VII Głogowski Konkurs Kaligrafii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2018

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w siódmej już edycji Głogowskiego Konkursu Kaligrafii. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, III gimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Cel:

- propagowanie idei pięknego pisania,

- rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych,

- uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania,

- ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki,

- zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa,

 

Zadania do wykonania:

1. Napisać na kartce (liniatura może być widoczna) tekst

"Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości."

2.Wykonać własny inicjał

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

- zachowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

- walory estetyczne oraz prawidłowo rozmieszczony tekst (np. zachowany margines oraz akapit),

- inicjał może zawierać ilustracje, ozdobniki oraz być stylizowany,

- do pracy powinno być dołączone oświadczenie, że praca została wykonana osobiście i jest autorska,

  potwierdzona podpisem przez opiekuna lub nauczyciela danej placówki,

- do pracy powinno być dołączone zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, wiek, telefon autora, adres

  szkoły, nazwisko nauczyciela,

- prace można składać osobiście lub wysyłać na adres:

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie,
Brama Brzostowska 1,67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna)

 

Terminarz konkursu:

- nadsyłanie prac: do 7 grudnia 2018r.

- ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród: 17 grudnia 2018r., godzina 12:00

- o rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres szkoły,

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

- oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów,

- prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane,

- spośród dostarczonych prac komisja wybierze prace estetyczne, staranne oraz bez błędów,

 

Postanowienia końcowe:

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac do celów reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących konkurs)

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dziecka do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

 

Nagrody:

- laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe  

  oraz ewentualnie nagrody dodatkowe,

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród oraz ewentualnych nagród dodatkowych,

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-15
Data publikacji:2018-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:1450