Jesteś tutaj: Start / O nas / Muzeum wczoraj

Muzeum wczoraj

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Początki muzealnictwa w Głogowie sięgają 1824 roku, jest to data powstania Głogowskiego Towarzystwa Historycznego, założonego przez Gottliba S. Dietricha. Działalność towarzystwa skupiona była na opracowaniu kroniki miasta. Już na początku XX wieku przy Kasernen Starsse 2 powstało pierwsze muzeum, z inicjatywy burmistrza miasta dr Friedricha Soetbera. Niestety w czasie pierwszej wojny światowej jego praca została przerwana, a zgromadzone zabytki zostały rozproszone i częściowo uległy zniszczeniu. Ostatecznie przed II wojną światową powstało typowe muzeum regionalne, jakich bardzo wiele utworzono w tych czasach w Niemczech. Oparte było głównie na pracy społecznej, jego zadaniem było ukazywanie w popularny sposób dorobku miejscowego społeczeństwa. W grudniu 1965 roku archeolog Mieczysław Kaczkowski wystąpił z pomysłem utworzenia Izby Muzealnej w Głogowie, w budynku Biblioteki Powiatowej, przy ul. Jedności Robotniczej, która działała aż do października 1967 roku. 7 października 1967 roku, w Zamku Książąt Głogowskich powołano do życia Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Dyrektorem placówki został Mieczysław Kaczkowski, który pełnił tę funkcję aż do śmierci w 1981 roku. Nowo powstałe muzeum szybko powiększało swoje zbiory archeologiczne, dzięki prowadzonym badaniom wykopaliskowym.

Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto remont zamku i muzeum zostało przeniesione do pałacu w Czernej. W 1976 roku, po odbudowaniu wschodniego skrzydła Zamku Książąt Głogowskich, Muzeum rozpoczyna działalność w nowej siedzibie. Uruchomiono wówczas: dział analiz fizyko - chemicznych, dział dokumentacji, pracownię fotograficzną oraz bibliotekę. W 1982 roku na stanowisko dyrektora muzeum powołano Leszka Lenarczyka, który pełni tę funkcję do dziś. Kiedy w 1983 roku remont zamku został zakończony, zbiory w całości powróciły do siedziby muzeum. Między rokiem 1983 a 1991 placówka nosiła nazwę Muzeum w Głogowie Ośrodek Archeologiczno -Konserwatorski. W 1989 roku muzeum wpisano do Światowego Wykazu Muzeów, co świadczyło o wysokiej jakości pracy kadry muzealników. W 1992 roku nadano mu nazwę Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. W 2008 roku muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 97, dzięki czemu znalazło się w gronie kilkudziesięciu elitarnych instytucji muzealnych w Polsce. Obecnie w muzeum funkcjonują działy: Archeologiczny, Historyczny, Numizmatyczny, Organizacji Wystaw, Wydawnictw i Promocji oraz Dział Współpracy ze Szkołami i Edukacji Pozaszkolnej. Zbiory muzeum liczą ok 42000 muzealiów (pozycji inwentarzowych) i są stale wzbogacane dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym zarówno w samym Głogowie jak i w jego okolicach. W skład zbiorów wchodzą: zabytki archeologiczne, trzecia pod względem wielkości kolekcja numizmatów w Polsce, zabytki związane z historią miasta, bogata kolekcja gramofonów i radioodbiorników oraz zbiory etnograficzne. Ponadto muzeum posiada kolekcję sztuki współczesnej.

Muzeum prowadzi szeroką działalność wystawienniczą, organizuje wystawy z własnych zbiorów: archeologicznych,historycznych, numizmatycznych, etnograficznych i sztuki oraz w oparciu o zabytki wypożyczone z innych muzeów. Muzeum również wypożycza wystawy realizowane przez inne muzea i instytucje kultury. W ostatnim pięcioleciu zorganizowano 75 wystaw, między innymi: „O Niepodległą” (w oparciu o dzieła sztuki z innych muzeów), „Wystawa grafiki największych artystów XX wieku: Pablo Picasso, Joan Miro,Henri Matisse”, „Obrona Głogowa 1109”, wystawa ze zbiorów głogowskiego muzeum, „Sztuka dawnej Japonii”- drzeworyt, rzeźba, „Kartka z okopów. Niepodległość 1918”, „Drogi do wolności”, „Już nigdy… pamięci artystów – ofiar II wojny światowej”, „Do Santiago!”, „Mieszkańcy Gwiaździstego Nieba” – wystawa archeologiczna z Węgier, „Marc Chagall – Litografie”, „Podróże w czasie. Widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha” – wystawa z Niemiec, „Skarb z Głogowa” – wystawa ze zbiorów numizmatycznych muzeum, „Jak to z garnkiem było” – wystawa długoterminowa ze zbiorów archeologicznych muzeum, „Blask złota i srebra, czyli pieniądz w baroku” wystawa stała ze zbiorów numizmatycznych muzeum, “Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku”, „Woda w życiu miasta” – wystawa stała ze zbiorów archeologicznych muzeum, „Aliquantulum” – wystawa długoterminowa ze zbiorów historycznych muzeum i głogowskiej kolegiaty. Ponadto wystawy stałe znajdują się: w wieży zamkowej, w której prezentowane są detale archi- tektoniczne ze Starego Miasta oraz w wieży ratuszowej „Schody do historii”, gdzie eksponowana jest wystawa ukazująca ponad 1000-letnią historię Głogowa. Muzeum prezentuje również wystawy sztuki współczesnej – wystawy indywidualne i zbiorowe różnych środowisk twórczych w kraju oraz wystawy promujące twórczość artystów lokalnych. Od 2010 roku wystawy te prezentowane są w cyklu „Galeria Cztery Pory Roku”.

Ważnym wydarzeniem w historii muzeum było otwarcie w styczniu 2010 roku Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych - Oddziału Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Głogowie, który powstał dzięki współdziałaniu Prezydenta Miasta Głogowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ośrodek mieści się przy ul. Portowej 1 w Głogowie, funkcjonuje w nim Pracownia Konserwatorska, która kontynuuje trzydziestoletnią tradycję konserwacji metali oraz Pracownia Przechowywania i Opracowywania Zbiorów Archeologicznych, która prowadzi inwentaryzację, ewidencjonowanie i bezpieczne przechowywanie zabytków archeologicznych, przyjmowanych w depozyt, z badań ratowniczych. prowadzonych na terenie południowo – zachodniej części Polski.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6793