Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

IX Głogowski Konkurs Kaligrafii

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Głogowskim Konkursie Kaligrafii. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

 

Organizator konkursu:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie idei pięknego pisania.

 2. Rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych.

 3. Uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania.

 4. Ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki.

 5. Zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa.

 Zadania do wykonania:

 1. Napisać na kartce (liniatura może być widoczna) tekst
  900-lecie powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie”.

 2. Wykonać własny inicjał.

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Zachowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

 2. Walory estetyczne oraz prawidłowo rozmieszczony tekst (np. zachowany margines oraz akapit).

 3.  Tekst powinien być napisany piórem wiecznym, piórem maczanym lub brushpenem, natomiast inicjał może zawierać ilustracje. Do tworzenia inicjału należy użyć flamastrów, markerów, kolorowego tuszu oraz brushpenów.

 4.  Tekst i inicjał należy wykonać na jednej kartce w formacie nie mniejszym niż A4.

 5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nie była wcześniej zgłoszona do innego konkursu lub publikowana.

 6.  Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie napisać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i dane szkoły oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna.

 7.  Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione czytelnie i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1), które stanowi integralną część niniejszego regulaminu (proszę pamiętać o dokładnym zaznaczeniu zgód: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody).

 8.  Prace można składać osobiście, wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy agnieszka.filipczak@muzeum.glogow.pl lub tradycyjnie wysłać na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna).

 Terminarz konkursu:

 1. Nadsyłanie prac: do 30 listopada 2020 r.

 2.  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz na facebookowym profilu MAH.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.

 2. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

 3. Spośród dostarczonych prac komisja wybierze prace estetyczne, staranne oraz bez błędów.

Nagrody:

 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz ewentualnie nagrody dodatkowe.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału nagród oraz ewentualnych nagród dodatkowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych w konkursie.

 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza przeniesienie autorskich praw majątkowych do nich na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-28 09:24przez:
Opublikowano:2020-10-28 00:00przez: Maciej Iżycki
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:2320

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.