Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regulamin zwiedzania

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 23/2021

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W GŁOGOWIE

DNI I GODZINY OTWARCIA

 1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie (zwane dalej „Muzeum”) jest otwarte dla zwiedzających od środy do niedzieli, w godzinach 10:00-17:00.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w podanych w pkt. 1 dniach i godzinach otwarcia. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.muzeum.glogow.pl oraz w recepcji Muzeum.
 3. Ze względu na czas zwiedzania ostatnie wejście na wystawy (z wieżą włącznie) następuje 45 minut przed zamknięciem.
 4. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w następujące dni świąteczne:
 • 1 stycznia (Nowy Rok),
 • 6 stycznia (Święto trzech Króli),
 • pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
 • 1 maja (Święto Państwowe),
 • 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 1 listopada (Wszystkich Świętych),
 • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości),
 • 25 i 26 grudnia (Święta Bożego Narodzenia).
 1. Ze względu na warunki pogodowe wieża zamkowa otwarta jest dla zwiedzających od 01 kwietnia do 31 października.

 II OPŁATY I ZNIŻKI

 1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne w środy, czwartki, soboty i niedziele.
 2. W piątki zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.
 3. W Muzeum obowiązują następujące rodzaje biletów uprawniających do zwiedzania wraz z podaną ceną od osoby:

               - bilet normalny                                                                             - 12,00 zł,

               - bilet ulgowy                                                                                  -  7,00 zł,

               - bilet wstępu na wybraną wystawę czasową                          -  6,00 zł,

               - bilet rodzinny (2 osoby dorosłe oraz 1-4 dzieci)                     - 30,00 zł.

               - bilet na wieżę zamkową                                                              - 6,00 zł

 1. Opłata za przewodnika muzealnego wynosi 30,00 zł ( do 30 osób).
 2. Opłata za lekcję muzealną połączona ze zwiedzaniem Muzeum wynosi 10,00 zł, za samą lekcję muzealną 6,00 zł, natomiast cena biletu na warsztaty muzealne wynosi 10,00 zł.
 3. Ze względu na czas zwiedzania bilety są sprzedawane najpóźniej 45 minut przed zamknięciem Muzeum w danym dniu.
 4. Bilet lub inną formę potwierdzenia jego zakupu należy zachować do kontroli.
 5. Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa, Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 6. Ulga w opłacie za zwiedzanie Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
 • młodzieży szkolnej i akademickiej
 • emerytom i rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym wraz z ich opiekunami,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
 • posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej „EURO<26”,
 • posiadaczom Głogowskiej Karty Trzy Plus: 50% zniżki na bilet normalny.

    10. Zwolnienie z opłaty za zwiedzanie Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • radnym Rady Miejskiej w Głogowie,
 • pracownikom muzeów,
 • opiekunom grup zorganizowanych, zwiedzających Muzeum,
 • dzieciom do lat 7,
 • osobom, które ukończyły 75. rok życia
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.
 •  

    11. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za zwiedzanie Muzeum są:

 • legitymacje szkolne, studenckie itp.,
 • legitymacje emeryta-rencisty,
 • legitymacje i inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
 • legitymacje służbowe,
 • Głogowska Karta Trzy Plus,
 • Karta Dużej Rodziny
 • Europejska Karta Młodzieżowa „EURO<26”,
 • dokumenty potwierdzające wiek.

    12. Wstęp na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich, będącego siedzibą Muzeum, jest bezpłatny i możliwy w godzinach:

 • poniedziałek i wtorek od 8:30 do 15:30,
 • środa, czwartek i piątek od 8:30 do 17:00, sobota i niedziela od 10:00 do 17:00.

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupa zorganizowana ze względów bezpieczeństwa nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Większe grupy dzielone są na części.
 3. Grupy zorganizowane, liczące minimum 10 osób, na życzenie i za osobną opłatą
  (dział II pkt 4) oprowadza przewodnik muzealny.
 4. Na terenie Muzeum grupy zorganizowane może oprowadzać przewodnik muzealny lub inny, upoważniony przez Dyrektora Muzeum.
 5. W Muzeum obowiązuje rezerwacja - z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze - terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod numerem: (76) 834 10 81, wewn. 43.
 6. Podczas dokonywania rezerwacji terminu zwiedzania Muzeum należy podać nazwę i adres instytucji/organizacji, wielkość grupy, przybliżony wiek uczestników, dane kontaktowe rezerwującego i opiekuna grupy.
 7. W przypadku braku rezerwacji terminu zwiedzania grupa zorganizowana musi liczyć się z: niedostępnością przewodnika, oczekiwaniem na zwiedzanie lub niewpuszczeniem do Muzeum (w przypadku jego zamknięcia dla zwiedzających).
 8. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z zamówionego zwiedzania. Zaleca się dokonywania rezygnacji nie później niż 2 dni robocze przed terminem zwiedzania, osobiście lub telefonicznie pod numerem: (76) 834 10 81, 43.
 9. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania przez grupy zorganizowane, z powiadomieniem rezerwujących.
 10. Grupy zorganizowane na terenie Muzeum pozostają pod nadzorem swoich opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie podopiecznych.
 11. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
 12. Istnieje możliwość zwiedzania indywidualnego lub w grupach poniżej 10 osób z przewodnikiem za osobną opłatą (dział II pkt 4) w miarę dostępności przewodnika, pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji usługi.
 13. Dozwolone jest w Muzeum bezpłatne fotografowanie i filmowanie na użytek prywatny, z zachowaniem bezpieczeństwa zwiedzających i eksponatów. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie z użyciem dodatkowego oświetlenia (np. lampy błyskowej) i statywu.
 14. Fotografowanie i filmowanie w Muzeum dla celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Muzeum.
 15. Dozwolone jest wprowadzanie rowerów na dziedziniec Zamku Książąt Głogowskich, będącego siedzibą Muzeum.
 16. Na terenie Muzeum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla osób i mienia oraz utrudniających zwiedzanie.

      W szczególności zwiedzającym zabrania się: 

 • wnoszenia oraz spożywania alkoholu,
 • palenia tytoniu i e-papierosów,
 • wnoszenia i używania środków odurzających,
 • spożywania posiłków,
 • spożywania napojów, poza dziedzińcem Zamku Książąt Głogowskich, będącego siedzibą Muzeum,
 • wnoszenia i wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących,
 • wnoszenia broni oraz wszelkich przedmiotów i substancji niebezpiecznych,
 • używania otwartego ognia,
 • używania dronów bez zgody Dyrektora Muzeum,
 • wnoszenia na wystawy dużego bagażu (np. sprzętu wędkarskiego, walizek) i długich parasoli,
 • dotykania eksponatów,
 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 • prowadzenia na wystawach rozmów przez urządzenia przenośne: telefony komórkowe, krótkofalówki itp.,
 • prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez zgody Dyrektora Muzeum,
 • pozostawiania rzeczy osobistych (torebki, bagaż, odzienie etc.) bez opieki,
 1. Zabrania się przebywania na terenie Muzeum:
 • osobom nietrzeźwym,
 • osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających,
 • osobom naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

   18. Ilość osób przebywających na terenie Muzeum jest regulowana przez pracowników Muzeum. Należy stosować się do wytycznych i zaleceń obsługi. Niestosowanie się do poleceń pracowników Muzeum może skutkować odmową lub natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług.

   19. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części budynku, wystaw lub ich fragmentów. Informacja o wyłączeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu.

IV ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Muzeum wyposażone jest w instalację monitoringu.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 3. Pracownicy Muzeum upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Muzeum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z Muzeum bez zwrotu kosztów zakupionych biletów.
 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania zwiedzania, przy czym zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Zamku Książąt Głogowskich Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.glogow.pl oraz w recepcji Muzeum.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-17 11:58przez:
Opublikowano:2016-03-17 07:44przez: Informatyk MAH
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:12556

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.