Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Muzeum dzisiaj

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, to samorządowa instytucja kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Głogów, muzeum to jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, pod nr 97.

Obecny Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie został przyjęty w 2019 r. – Załącznik do uchwały nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Poz. 2873].

Wśród zadań Muzeum statut wymienia m.in.:

  • gromadzenie zbiorów i zabytków z zakresu archeologii, numizmatyki, historii i sztuki z terenu Dolnego Śląska i historycznego obszaru Księstwa Głogowskiego,

  • katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,

  • przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób  dostępny do celów naukowych,

  • zabezpieczenie i konserwację zbiorów,

  • urządzanie wystaw stałych i czasowych,

  • organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,

  • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

  • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych.

Siedziba Muzeum:

Zamek Książąt Głogowskich, ul .Brama Brzostowska 1, Głogów, woj. dolnośląskie

Oddział Muzeum:

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny, ul. Portowa 1c, Głogów, woj. dolnośląskie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-19 13:36przez:
Opublikowano:2021-05-24 14:24przez: Informatyk MAH
Podmiot udostępniający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Odwiedziny:15127

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.