Jesteś tutaj: Start / Edukacja / Szkoły średnie

Szkoły średnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

muzealnictwo

 1. Muzeum - jego rola i znaczenie, prowadzi A. Filipczak, M. Świderska
  Rozwijanie zainteresowania młodzieży specyfiką pracy muzealnej. Rola i zadania muzeum oraz sposoby pozyskiwania, przechowywania, eksponowania i konserwacji zbiorów.

 

historia

 1. Dzieje zamku głogowskiego, prowadzi J. Dymytryszyn
  Historia zamku oraz jego właścicieli od czasów powstania w XIII w. do dziś. Zajęcia ilustrowane dawnymi widokami budowli.

 2. Głogów – miasto nad Odrą, prowadzi M. Świderska,
  O roli Odry w życiu Głogowa i jego mieszkańców na przestrzeni wieków, ukazanej poprzez wybrane zagadnienia.

 3. Gmina żydowska w Głogowie, prowadzi R. Matysiak
  Omówienie historii gminy żydowskiej funkcjonującej od końca XIII do XX wieku.

 4. Napoleon w Głogowie, prowadzi J. Helwig,
  Historia miasta w okresie wojen napoleońskich z uwzględnieniem pobytu cesarza Napoleona w mieście.

 5. Skąd jesteśmy? Nowi Dolnoślązacy, prowadzi A. Wawryszewicz,
  „Wymiana” ludności na Dolnym Śląsku po 1945 r. Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”. Termin: od środy do piątku.

 6. Głogów 1945, prowadzi J. Helwig, J. Dymytryszyn, R. Matysiak
  Zajęcia na wystawie stałej „Głogowianie 1945”.

 7. Fotografia nie zawsze była cyfrowa. Fotograficzny portret w dawnym stylu, prowadzi M. Iżycki,
  Prezentacja historii fotografii od camera obscura po fotografię cyfrową. Wskazanie na to, że jest to wynalazek, który ma już ponad 170 lat i ciągle jest „modny”. Przedstawienie dawnych technik fotograficznych. Warsztat fotografa – portrecisty w drugiej połowie XIX i fotografie przez niego wykonywane (na przykładzie XIX – wiecznych carte de visite i cabinet portrait ze zbiorów MAH). Wprowadzenie i wyjaśnienie takich pojęć jak – negatyw, pozytyw, odbitka fotograficzna, obiektyw, przysłona, czas naświetlania.

 8. Bronisław Piłsudski – znany czy nieznany brat Marszałka, prowadzi A. Wawryszewicz
  Sylwetka antropologa, klimatologa i zesłańca syberyjskiego.

 9. Sanitariuszki, kurierki, wywiadowczynie, żołnierki - zaangażowanie kobiet w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
  Prowadzi R. Matysiak kobiety w Legionach Piłsudskiego. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. Ochotnicza Liga Kobiet (OLK) i jej szlak bojowy. Biogramy wybranych kobiet.

 

numizmatyka

 1. Skarb z Głogowa i mennictwo średniowieczne, prowadzi K. Książek
  Historia skarbu głogowskiego, odkrytego w 1987 roku, na tle mennictwa średniowiecznego.

archeologia

 1. Największe odkrycia archeologiczne: świat, Polska, Głogów, prowadzi M. Świderska
  Prezentacja największych odkryć archeologicznych w skali świata, Polski i Głogowa oraz ich znaczenia naukowego i artystycznego dla ludzkości.

  Walka o ogień , prowadzi M. Świderska
  Rzecz o „udomowieniu” przez człowieka ognia oraz o ogromnej roli ognia w postępie cywilizacyjnym i wszechstronnym rozwoju społeczeństw pradziejowych (na podstawie wieloletnich badań i odkryć archeologicznych).

sztuka

 1. Analiza dzieła sztuki, prowadzi E. Stolarska
  Przegląd dzieł prezentujących różne epoki, kierunki i style w sztuce światowej.

 2. Sztuka dawna, sztuka współczesna, prowadzi E. Stolarska, E. Wyrwas, M. Iżycki
  Lekcja na wybranych wystawach czasowych.

 3. Madonna głogowska Łukasza Cranacha i „Święty Hieronim pokutujący” na tle malarstwa europejskiego XVI wieku, prowadzi E. Stolarska

 

etnologia

 1. Polskie Boże Narodzenie wczoraj i dziś, prowadzi A. Wawryszewicz
  Tradycje okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Termin: grudzień 2019 r.

konserwacja muzealna

 1. Obraz z przedstawieniem św. Hieronima pod lupą konserwatora, prowadzi W. Korycka
  Wykład popularnonaukowy o konserwacji dzieł sztuki na przykładzie obrazu pt. „Św. Hieronim pokutujący”.
  Zajęcia będą się składać z dwóch etapów, w pierwszym uczniowie wysłuchają wykładu z technik i technologii malarstwa dawnego oraz metod konserwacji obrazów na podobraziu drewnianym na przykładzie obrazu z przedstawieniem św. Hieronima, w drugim odbędzie się omówienie najważniejszych zagadnień z wykładu w sali z ekspozycją obrazu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne
67-200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
Tel. (76)8341081, fax (76)8333038

e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl

 • Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. 
  Nasza oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych: przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów wyższych uczelni.
 • Na zajęciach muzealnych wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem eksponatów muzealnych, materiałów źródłowych oraz prezentacji multimedialnych. 
 • Lekcja trwa od 30 do 90 minut, a liczebność grupy biorącej w niej udział nie powinna przekraczać 30 osób. 
 • Udział w lekcjach jest odpłatny (z wyjątkiem zajęć z muzealnictwa) i wynosi 2,00 zł od ucznia; dla opiekunów grup wstęp bezpłatny. 
 • Opłata za lekcję połączoną ze zwiedzaniem wystaw w Zamku Książąt Głogowskich wynosi 3,00 zł od osoby; dla opiekunów grup wstęp bezpłatny. 
 • Zwiedzanie Muzeum Archeologiczno-Historycznego: 2,50 zł za bilet ulgowy. Na terenie Muzeum grupę oprowadza przewodnik muzealny. Opłata za przewodnika: 10,00 zł od grupy.
 • Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 i wymagają rezerwacji.
 • Rezerwacji należy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: (76)8341081, wew. 43 (Pracownia Edukacji w Muzeum).

 UWAGA!

Istnieje możliwość realizacji zajęć muzealnych na inny wybrany temat (na specjalne zlecenie placówki szkolnej, po wcześniejszym omówieniu warunków). Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza do korzystania z innych propozycji, m.in. wykładów otwartych, prezentacji, odczytów etc.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6101