Projekt „Lubiąż” po raz piąty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2018

Ośrodek Studyjno- Magazynowy Zabytków Archeologicznych oddział Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie już po raz piąty podjął się realizacji zadania, polegającego na przejęciu zabytków archeologicznych z dawnych badań konserwatorskich, które przez kilka ostatnich dekad przechowywane były w pomieszczeniach poklasztornych w Lubiążu.

Zadanie stanowi przedmiot umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Głogowie, natomiast  fundusze na jego realizację w wysokości 100 tys. zł pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczne prace obejmą inwentaryzację, konserwację  i zabezpieczenia zabytków  pochodzących z miejscowości Gliniany, gm. Wołów. Pozyskano je w latach 60. i  70. XX w. podczas badań obejmujących co najmniej trzy stanowiska archeologiczne:  cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej datowane na IV-V okres epoki brązu i wczesną epoką żelaza,  osadę wielokulturową oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe.  Są to głównie naczynia ceramiczne  w różnym stanie zachowania oraz towarzyszący im materiał kostny.

Tak jak w poprzednich etapach, zadanie uwzględnia digitalizację pięćdziesięciu teczek dokumentacji  sporządzonej przez nieistniejący już Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno - Konserwatorski  we Wrocławiu, na którą składają się m.in. plany stanowisk archeologicznych, dzienniki badań czy karty ewidencyjne zabytków.

Po zakończeniu prac w Głogowie zabytki będą przechowywane w Ośrodku Studyjno - Magazynowym Zabytków Archeologicznych jako część zbiorów muzealnych, natomiast oryginalna dokumentacja wraz z wersją elektroniczną zostanie przekazana odpowiednim terytorialnie delegaturom Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Iżycki
Liczba odwiedzin:1489